ВАЖНО съобщение!

важно

ВАЖНО!

Моля, при изпращане на заявките, да представите и платежно нареждане и данни за фактура.

В случаите, когато заявката е приета но не е предоставено платежно нареждане по имейл, тогава задължително се представят в първият ден от програмата:

- платежно нареждане

- данни за фактура

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

заявка за участие

МОЖЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР - ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ  ФЕСТИВАЛА ТУК https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnAbjlyKjiTeFkwocsv2ah_8248RfPuN-2FeLMMOr6ibHVg/viewformУ

УТОЧНЕНИЕ! Ако веднъж на ръка сте попълнили заявка и сте я изпратили, не е нужно втори път да попълвате Google формуляр.

 

Subscribe to Заявка_архив (2)