Здравейте,

Всички награди на участниците извън Бургас ще бъдат изпратени до 21 юли 2021 (сряда).

Наградите ще бъдат изпратени по местата, откъдето са участниците.

Молим да проявите разбиране, защото участниците са много.

 

От организаторите на Международен фестивал "Радост на брега"