Заявки за участие в СЕДЕМНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "РАДОСТ НА БРЕГА" - СОЗОПОЛ - 2023 се приемат най-късно до 26 май 2023 година, 12:00 часа.