Уважаеми участници, молим музикалните файлове с които ще се представят участващите  на конкурса "Радост на брега" да изпратите на следният имейл адрес:

radost_bgs@abv.bg