Уважаеми участници, крайният срок за изпращане на документите за платени такси  конкурса "Радост на брега" е  до 30.05.2023г.