ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

СДРУЖЕНИЕ “РАДОСТ НА БРЕГА“

СДРУЖЕНИЕ “АРТ ФОРУМ“

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 Г-Н ТИХОМИР  ЯНАКИЕВ

 

О Р Г А Н И З И Р А Т

 

ОСЕМНАДЕСЕТИ

   МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА  ИЗКУСТВА

„РАДОСТ НА БРЕГА”

30 май – 1 юни 2024 година

Дати на провеждане :

30 май, 31 май, 1 юни 2024 г.

Място град Созопол, Читалище „ Отец Паисий“

 

СТАТУТ

 

ЦЕЛ: Изява на талантите в областта на музикалното, танцово, изобразително и сценично и литературно изкуство.

Право на участие имат всички  изпълнители: музиканти – инструменталисти и певци,  танцьори, артисти, поети и художници  от страната и чужбина.

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1.1.Участниците се разделят на 5 /пет/възрастови групи:

 • I-ва група -до 7 годишна възраст
 • ІІ-ра група  - от 8 до 10 годишна възраст
 • ІІІ-та група   - от 11 до 13 годишна възраст
 • IV –та група- от 14 до 18 годишна възраст /VІІІ-ХІІ клас/
 • V-та група -  над 18 годишна възраст

Забележка: В рамките на конкурса ще се проведат майсторски класове и школи по изкуствата, творчески работилници  с изявени преподаватели и концерти.

1.2. Ще се присъдят следните награди:

 • награда за най-малък изпълнител
 • диплом, медал или статуетка  за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория.
 • диплом  за ръководител с високи художествени постижения.

1.3. Заявки за участие по образец ще се приемат до 21.05.2024 г. на e-mail адрес: radost_bgs@abv.bg . На същият електронен  адрес можете да отправяте вашите въпроси.

За невярно подадена информация участниците се декласират.

 

1.4. Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организационен щаб до 27.05.2024 г. за участниците  в град Созопол.

 

1.5. Право на журито и организационния комитет е да определи кои наградени участници и с кои произведения от конкурсния репертоар да се представят на гала концерта.

1.6. Такса правоучастие- 25 лв. за индивидуален  изпълнител, 20 лева за участник в група .

ВАЖНО: За групи, театрални състави и школи за изобразително изкуство които са над 25 участника , таксата за участие е 15 лв. за участник.

1.7. УЧАСТНИЦИТЕ В IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В РАЗДЕЛ МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО – ПОП ПЕЕНЕ, НАРОДНО ПЕЕНЕ, ПИАНО И АКОРДЕОН НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ.

1.8. За чуждестранни изпълнители 25 евро на изпълнител.

 

1.9.Таксите  се превеждат на  посочената сметка  до 26 май 2024 г.

Сдружение „ Арт Форум“

ДСК-Банк

BG83STSA93000023831496

За конкурса „Радост на брега“.

Забележка: Журито няма да  оценя изпълнения и творби без заплатена такса.

 

1.10. Информация относно конкурса можете да получавате на фейсбук страницата https://www.facebook.com/radostnabrega.info  и на сайта: https://artfestivali.bg/

 

1.11 Важно!!! Рисункитe, мултимедийни проекти и литературни творби   ще се приемат до в срок до 21 май 2024 г на адрес : гр. Созопол НЧ „Отец Паисий“ ул. „Аполония  1 – за Денка Тодорова -секретар

1.12 Важно!!! Въпроси относно изпращане на творбите изпращайте в писмен вид на e –mail адрес  radost_bgs@abv.bg или на телефон   0878 893230  - Стоянова

КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ:

 

РАЗДЕЛ :МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

 

2.1. Индивидуални изпълнители:

2.1.1.В конкурса могат да участват  всички изпълнители на класически,  народни  и поп  вокални произведения, класически и народни инструменти .

2.1.2. Класическо и  Народно пеене

Солистите певци участват с изпълнение на две  песни с общо времетраене до 8 мин. Участниците  от раздел народно пеене от трета и четвърта възрастова група задължително изпълняват една бавна песен.

2.1.3. Народни инструменти- изпълняват се две пиеси, от трета възрастова група едната е бавна мелодия.

2.1.4. Класически инструменти-изпълняват се две произведения до 8 минути.

2.1.5. Поп пеене -Репертоарът на изпълнителите трябва да включва 2 песни, с продължителност не повече от 5 мин. всяка. Участниците задължително изписват в своята заявка двете имена на авторите на музиката и текста.

2.2. Вокални групи за:

 •  забавни детски песни
 •  традиционен фолклор
 •   обработен фолклор

Участниците изпълняват две песни със съпровод по избор.

В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.3.Хорове:

 • класически хорови състави
 • народни хорове и ансамбли

Участниците изпълняват две песни  със съпровод по избор.

 В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.4.  Оркестри и камерни инструментални групи.

 • Броят на участниците в камерните групи до 9, а за оркестрите до 30 изпълнители.
 • Инструменталните групи от 1и 2 възрастова група  изпълняват две мелодии.
 • Оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси –с времетраене до 8 минути.

2.5 Групи за традиционен фолклор-представяне на обичаи ,обреди, наричания, гатанки, ревю на национални костюми  и др. в рамките на 10 мин.

 

РАЗДЕЛ:ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

3.1. Класически танци-изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.

3.2  Народни танци –изпълнения на два танца от различни фолклорни области.

3.2.Характерен танци – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности спадат към жанровата категория.

3.3.Съвременен танци – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др. Фрий-денс- изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват следните стилове: Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.

 

Забележка:

 • Броят на участниците в камерните танцови групи - до 8, в танцовите състави  и ансамблите без ограничение. Камерните танци да бъдат с тематична  или сюжетна форма Камерните групи представят програма до 8 мин, танцовите състави до 15 мин., а ансамблите до 20 минути.
 • В заявката за участие да се посочи името на танца, хореография, музика и времетраене.

 

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Детска рисунка на тема “Радост на брега”

 4.1Жанров обхват:

 • живопис
 • графика
 • приложно-декоративни творби и проекти

Материали и техники: по избор

Формат на листа:

-А4 или блок №4

-35 на 50см.- без паспарту

Забележки:

Всяка творба да съдържа следната информация:

 • трите имена на автора
 • клас, възраст
 • училище, ръководител
 • опис на изпратените творби

 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА НА ТЕМА „Моето детство и морето”

 

РАЗДЕЛ :ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО:

 

5.1 Театралните постановки или откъси да бъдат не-повече от 20 -25 минути.

5.2 Театър на модата –представяне в рамките на 20-25 минути.

 

РАЗДЕЛ :ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО , МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

 

6.1 Литературно творчество

 • Есе-Участието с есе е индивидуално.  Да бъде ясно и точно формулирана теза; удачно подбрани аргументи; личностна позиция; оригиналност и творчески подход  към темата; Разработките да се отнасят към тематичния кръг, допуска се творчески подход при формулировката на заглавието; обемът да не е повече от 2 листа формат А4.
 • Стихотворение и разказ-Учениците могат да участват с повече от една творба,на определената тема „Радост на брега ”

6.2 Мултимедийни проекти

 • Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип. Могат да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows. Няма ограничения в сложността и съдържанието ,в използвания формат и обем. Времетраене -10 мин.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • Конкурсът „ Радост на брега“ е включен в  Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за 2024 година.
 • Организаторите на конкурса „ Радост на брега“ не се ангажират с настаняване на участниците.
 • Награди се изпращат по поща или куриер.
 • Информацията за класираните участници  в  конкурса „ Радост на брега“ ще бъде публикувана в сайта на конкурса след 08 юни 2024 г.
 • Организаторите на конкурса имат право да заснемат и публикуват всички материали и изпълнения.
 • Запитвания и жалби се приемат на електронен адрес radost_bgs@abv.bg
 • Предварителната  програма ще бъде обявена до 23 май 2024
 • Програмата за явяване на всеки участник ще бъде обявена не по- късно от 27 май 2024г.