ПРОГРАМА

КАТЕГОРИЯ

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ДАТА

ЧАС

зала

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

I-IV

29.05.2024 г.

11.00 ч-17.00 ч.

НЧ „Отец Паисий-1896г.“ -  Созопол.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ КОНКУРС „РАДОСТ НА БРЕГА“

-

31.05.2024 г.

18.00 ч.

НЧ „Отец Паисий-1896г.“ -  Созопол.

КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

I-IV

31.05.2024

8,30 ч.-9,00 ч.

10.30 ч.-11.00 ч.

АКУСТИЧНИ РЕПЕТИЦИИ

КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

I-IV

31.05.2024

9.00 ч.-12.30 ч.

 

Конферентен център към НЧ „Отец Паисий-1896г. “ -  Созопол.

НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ И НАРОДНОПЕЕНЕ

I-IV

31.05.2024

12,30-19.10

Конферентен център към НЧ „Отец Паисий-1896г. “ -  Созопол.

ФОЛКЛОРНИ И ВОКАЛНИ ГРУПИ

I-IV

31.05.2024 г.

01,06.2023

.

09,00-19,00 ч.

09,00-19,00 ч.

НЧ „Отец Паисий-1896г.“ -  Созопол.

ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

I-IV

1.06.2024 г.

09.00 ч.-13.00 ч

НЧ „Отец Паисий-1896г.“-Созопол.

ПОП ПЕЕНЕ

I-IV

31.05.2024 г.

 

 09.00 ч.-17.40 ч

НЧ „Отец Паисий-1896г. ‘-Созопол

ПОП ПЕЕНЕ

I-IV

1.06.2024 г.

 09.00 ч.-13.00 ч

Амфитеатъра на НЧ „Отец Паисий-1896г.“-Созопол

ПОП ПЕЕНЕ

I-IV

31.05.2024 г.

1.06.2024 г.

 13.001.-18.30 ч

НЧ „Отец Паисий-1896г. ‘-Созопол

НАРОДНО ПЕЕНЕ И НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

I-IV

1.06.2024 г.

 09.00 ч.-16.00 ч

Етнографски музей-Созопол

КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

I-IV

1.06.2024 г.

8.30 ч.-9.00 ч.

11.00-11.30 ч.

13.30-14.00 ч.

16.00-16.30 ч.

АКУСТИЧНИ РЕПЕТИЦИИ

КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

I-IV

1.06.2024 г.

09,00-19,00 ч.

Конферентен център към НЧ „Отец Паисий-1896г. “ -  Созопол.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ЛИТЕРАТУРНО ИЗКУСТВО

I-IV

 

 

ИЗЛОЖБА НА 30.06.2024 НА КАРТИНИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ