Наградите може да получите

Всички класирани участници могат да получат своите награди от понеделник 6 юни до петък 10 юни от 15ч. до 17 ч. в ОУ "Елин Пелин" при г-жа Недялка Димитрова-тел.0889649441.

Награждаване

награди

Уважаеми участници, награждаването ще бъде на 29.05.2022г. от 17.30 часа. 

ВАЖНО съобщение!

важно

ВАЖНО!

Моля, при изпращане на заявките, да представите и платежно нареждане и данни за фактура.

В случаите, когато заявката е приета но не е предоставено платежно нареждане по имейл, тогава задължително се представят в първият ден от програмата:

- платежно нареждане

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

МОЖЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР - ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ  ФЕСТИВАЛА ТУК https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnAbjlyKjiTeFkwocsv2ah_8248RfPuN-2FeLMMOr6ibHVg/viewformУ

УТОЧНЕНИЕ! Ако веднъж на ръка сте попълнили заявка и сте я изпратили, не е нужно втори път да попълвате Google формуляр.