важно

ВАЖНО!

Моля, при изпращане на заявките, да представите и платежно нареждане и данни за фактура.

В случаите, когато заявката е приета но не е предоставено платежно нареждане по имейл, тогава задължително се представят в първият ден от програмата:

- платежно нареждане

- данни за фактура