ВАЖНО! Краен срок на Заявки за участие

Заявки за участие в СЕДЕМНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "РАДОСТ НА БРЕГА" - СОЗОПОЛ - 2023 се приемат най-късно до 26 май 2023 година, 12:00 часа.

преглед

ВАЖНО съобщение!

важно

ВАЖНО!Моля, при изпращане на заявките, да…

повече
преглед

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

преглед